Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za JUNSKI PREDROK 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković -
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 15. Maj 2019. u 10:30, -
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić -
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković -
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Maj 2019. u 11:30, -
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 10. Maj 2019. u 11:00, -
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 10. Maj 2019. u 09:00, -
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 13. Maj 2019. u 09:00, -
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 13. Maj 2019. u 10:00, -
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 13. Maj 2019. u 12:00, -
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 13. Maj 2019. u 12:00, -
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 14. Maj 2019. u 11:30, -
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 13. Maj 2019. u 12:00, -
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 10. Maj 2019. u 09:00, -
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 13. Maj 2019. u 09:00, -
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 13. Maj 2019. u 10:00, -
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 13. Maj 2019. u 12:00, -
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 13. Maj 2019. u 12:00, -
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 14. Maj 2019. u 11:30, -
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 13. Maj 2019. u 12:00, -
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović -
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 14. Maj 2019. u 13:30, -
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 14. Maj 2019. u 10:00, -
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 14. Maj 2019. u 14:30, -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 15. Maj 2019. u 11:00, -
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska -
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković -
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 14. Maj 2019. u 10:00, -
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 14. Maj 2019. u 13:30, -
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević -
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 14. Maj 2019. u 11:00, -
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 15. Maj 2019. u 13:00, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 10. Maj 2019. u 10:00, -
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 13. Maj 2019. u 12:00, -
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 10. Maj 2019. u 09:00, -
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 13. Maj 2019. u 09:00, -
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 13. Maj 2019. u 10:00, -
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 13. Maj 2019. u 12:00, -
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 13. Maj 2019. u 12:00, -
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 14. Maj 2019. u 11:30, -
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 13. Maj 2019. u 12:00, -
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 10. Maj 2019. u 09:00, -
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 13. Maj 2019. u 09:00, -
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 13. Maj 2019. u 10:00, -
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 13. Maj 2019. u 12:00, -
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 13. Maj 2019. u 12:00, -
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 14. Maj 2019. u 11:30, -
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 13. Maj 2019. u 12:00, -
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 14. Maj 2019. u 11:00, -
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić -
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 10. Maj 2019. u 11:30, -
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić 15. Maj 2019. u 10:00, -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 13. Maj 2019. u 09:30, -
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 13. Maj 2019. u 12:00, -
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 14. Maj 2019. u 12:00, -
61.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković -
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 10. Maj 2019. u 10:30, -
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 14. Maj 2019. u 09:30, -
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 10. Maj 2019. u 09:00, -
65.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 13. Maj 2019. u 09:00, -
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 13. Maj 2019. u 10:00, -
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 13. Maj 2019. u 12:00, -
68.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 13. Maj 2019. u 12:00, -
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 14. Maj 2019. u 11:30, -
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 13. Maj 2019. u 12:00, -
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 10. Maj 2019. u 09:00, -
72.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 13. Maj 2019. u 09:00, -
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 13. Maj 2019. u 10:00, -
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 13. Maj 2019. u 12:00, -
75.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 13. Maj 2019. u 12:00, -
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 14. Maj 2019. u 11:30, -
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 13. Maj 2019. u 12:00, -
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 15. Maj 2019. u 11:00, -
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 14. Maj 2019. u 10:00, -