Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za MART 2019

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo 18. Mar 2019. u 09:00, Sala 6
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 27. Mar 2019. u 12:00, Sala А1
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 18. Mar 2019. u 09:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 20. Mar 2019. u 10:00, Sala 5
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 21. Mar 2019. u 12:00, Sala А1
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 22. Mar 2019. u 10:00, Sala А1
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 19. Mar 2019. u 12:00, Sala 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 18. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 21. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 20. Mar 2019. u 12:00, Kabinet 3
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 18. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 21. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 20. Mar 2019. u 12:00, Kabinet 3
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 22. Mar 2019. u 11:00, Sala А3
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 22. Mar 2019. u 11:00, Sala А3
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 19. Mar 2019. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković 18. Mar 2019. u 13:00, Sala 6
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 20. Mar 2019. u 11:00, Kabinet 5
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 18. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 27. Mar 2019. u 12:00, Sala А1
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 19. Mar 2019. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 22. Mar 2019. u 11:00, Sala А3
33.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 21. Mar 2019. u 13:30, Sala 6
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 22. Mar 2019. u 12:30, Sala 6
35.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 29. Mar 2019. u 10:00, Sala А1
36.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 18. Mar 2019. u 12:00, Kabinet 2
37.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 20. Mar 2019. u 10:30, Sala 5
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 18. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 21. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 20. Mar 2019. u 12:00, Kabinet 3
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 18. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 21. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 20. Mar 2019. u 12:00, Kabinet 3
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 22. Mar 2019. u 12:30, Sala 6
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 20. Mar 2019. u 10:00, Kabinet 5
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 28. Mar 2019. u 12:00, Sala А1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 19. Mar 2019. u 14:30, Učionica 2
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 21. Mar 2019. u 11:00, Učionica 2
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 18. Mar 2019. u 11:00, Kabinet 4
61.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 20. Mar 2019. u 11:00, Kabinet 1
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 29. Mar 2019. u 10:00, Sala А1
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 18. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
67.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
68.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 21. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 20. Mar 2019. u 12:00, Kabinet 3
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 18. Mar 2019. u 09:00, Sala А2
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 18. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
74.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 18. Mar 2019. u 12:00, Učionica 2
75.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 21. Mar 2019. u 10:00, Sala А2
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 20. Mar 2019. u 12:00, Kabinet 3
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 25. Mar 2019. u 12:00, Sala А3
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 20. Mar 2019. u 10:00, Kabinet 5
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 19. Mar 2019. u 10:00, Učionica 3