Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2018 / 19
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Zoran Milenković 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 6
3.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
5.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Sep 2018. u 09:00, Sala 6
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
7.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
8.Turistička geografijadr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
9.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 27. Sep 2018. u 11:00, Sala А2
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
12.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
14.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
15.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
16.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
19.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
21.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
22.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
23.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
24.Osnovi pravadr Zoran Radulović 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
25.Sociologijadr Zoran Radulović 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
26.Sociologijadr Ivan Bulatović 28. Sep 2018. u 14:00, Sala 6
27.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 3
28.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
29.Poslovanje turističkih agencijamr Jasmina Leković 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
30.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala А3
31.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 26. Sep 2018. u 10:00, Sala А2
32.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 26. Sep 2018. u 14:00, Učionica 1
33.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 3
34.Poslovno pravodr Zoran Radulović 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 26. Sep 2018. u 11:00, Sala А3
36.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
37.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 28. Sep 2018. u 10:00, Sala А1
38.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 26. Sep 2018. u 10:30, Sala А2
39.Računovodstvo u turizmudr Zoran Milenković 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 6
40.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 27. Sep 2018. u 11:00, Sala А2
41.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
42.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
43.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
44.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
45.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
46.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
47.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
48.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
49.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
50.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
51.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
52.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
53.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
54.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
55.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 26. Sep 2018. u 11:00, Sala А3
56.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
57.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala А3
58.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
59.Preduzetništvomr Jasmina Leković 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
60.Preduzetništvodr Zoran Milenković 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 6
61.Preduzetništvodr Mirjana Ilić 27. Sep 2018. u 11:00, Sala А2
62.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
63.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
64.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 26. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
65.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 26. Sep 2018. u 11:00, Kabinet 5
66.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
67.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
68.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
69.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
70.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
71.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
72.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
73.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
74.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
75.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
76.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
77.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
78.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
79.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
80.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
81.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
82.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
83.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 28. Sep 2018. u 09:00, Sala 6
84.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala А3
85.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 3