Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 28. Sep 2018. u 09:00, Sala 6
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 27. Sep 2018. u 11:00, Sala А2
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
25.Sociologijadr Ivan Bulatović 28. Sep 2018. u 14:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala А3
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 26. Sep 2018. u 10:00, Sala А2
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 26. Sep 2018. u 14:00, Učionica 1
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 28. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 26. Sep 2018. u 11:00, Sala А3
34.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 28. Sep 2018. u 10:00, Sala А1
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 26. Sep 2018. u 10:30, Sala А2
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 27. Sep 2018. u 11:00, Sala А2
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 26. Sep 2018. u 11:00, Sala А3
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala А3
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 26. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 26. Sep 2018. u 11:00, Kabinet 5
61.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
62.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 1
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
68.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 27. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
73.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 27. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 27. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
75.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 27. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 27. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 27. Sep 2018. u 12:00, Učionica 2
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 28. Sep 2018. u 09:00, Sala 6
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 27. Sep 2018. u 10:00, Sala А3
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 26. Sep 2018. u 10:00, Učionica 3