Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 20. Sep 2018. u 09:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 17. Sep 2018. u 08:30, Sala 6
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 17. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
5.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 11. Sep 2018. u 12:00, Sala А3
6.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 12. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 10. Sep 2018. u 10:00, Sala А1
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 19. Sep 2018. u 09:00, Sala А1
9.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 10. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 10. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 10. Sep 2018. u 12:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 11. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 11. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 14. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 18. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 10. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 10. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 10. Sep 2018. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 11. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 11. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 14. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 18. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 10. Sep 2018. u 13:00, Sala 6
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 10. Sep 2018. u 13:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 12. Sep 2018. u 09:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 18. Sep 2018. u 10:00, Kabinet 5
29.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 11. Sep 2018. u 10:00, Sala А2
30.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 20. Sep 2018. u 10:00, Sala А2
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 12. Sep 2018. u 09:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 10. Sep 2018. u 13:00, Sala 6
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 13. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
34.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 13. Sep 2018. u 12:00, Sala 6
35.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 20. Sep 2018. u 10:00, Sala А1
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 10. Sep 2018. u 10:00, Sala А3
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 18. Sep 2018. u 10:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 10. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 10. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
40.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 10. Sep 2018. u 12:00, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 11. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
42.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 11. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 14. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 18. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 10. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 10. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
47.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 10. Sep 2018. u 12:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 11. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
49.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 11. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 14. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 18. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 20. Sep 2018. u 10:00, Sala А1
53.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov -
54.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 18. Sep 2018. u 10:00, Kabinet 5
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 11. Sep 2018. u 10:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 14. Sep 2018. u 10:00, Sala А2
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 11. Sep 2018. u 11:00, Sala А1
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 13. Sep 2018. u 13:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 20. Sep 2018. u 10:00, Kabinet 4
61.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 10. Sep 2018. u 10:00, Sala А2
62.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 13. Sep 2018. u 11:00, Učionica 2
63.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 18. Sep 2018. u 10:00, Sala А2
64.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 10. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 10. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
66.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 10. Sep 2018. u 12:00, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 11. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
68.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 11. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 14. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 18. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
71.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 10. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
72.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 10. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
73.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 10. Sep 2018. u 12:00, Sala 5
74.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 11. Sep 2018. u 09:00, Sala 5
75.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 11. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 14. Sep 2018. u 10:00, Sala 5
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 18. Sep 2018. u 11:00, Sala 5
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 17. Sep 2018. u 09:00, Sala 6
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 20. Sep 2018. u 11:00, Kabinet 5
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 12. Sep 2018. u 09:00, Učionica 3