Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za SEPTEMBAR 2018

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 24. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo 29. Avg 2018. u 08:30, Sala А1
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 29. Avg 2018. u 08:30, Sala А1
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 27. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 28. Avg 2018. u 12:00, Sala А3
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 27. Avg 2018. u 10:00, Sala А1
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 28. Avg 2018. u 10:00, Sala 6
9.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 24. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 27. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 27. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 24. Avg 2018. u 12:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 28. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
16.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 24. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 27. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 27. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 24. Avg 2018. u 12:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 28. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 24. Avg 2018. u 13:00, Sala 6
24.Sociologijadr Zoran Radulović 24. Avg 2018. u 13:00, Sala 6
25.Sociologijadr Ivan Bulatović 27. Avg 2018. u 14:00, Sala 6
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 03. Sep 2018. u 09:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 31. Avg 2018. u 11:30, Učionica 1
29.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 24. Avg 2018. u 12:00, Sala А2
30.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 27. Avg 2018. u 12:00, Sala А2
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 30. Avg 2018. u 09:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 24. Avg 2018. u 13:00, Sala 6
33.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 24. Avg 2018. u 10:00, Učionica 1
34.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 28. Avg 2018. u 11:00, Učionica 1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 30. Avg 2018. u 14:00, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 24. Avg 2018. u 10:00, Sala А1
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 29. Avg 2018. u 11:00, Sala А3
38.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 24. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 27. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
40.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 27. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 24. Avg 2018. u 12:00, Sala 5
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 28. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
45.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 24. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 27. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
47.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 27. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 24. Avg 2018. u 12:00, Sala 5
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 28. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 24. Avg 2018. u 10:30, Učionica 1
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 31. Avg 2018. u 10:00, Učionica 1
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 31. Avg 2018. u 11:00, Sala 6
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 28. Avg 2018. u 10:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Maja Ćosić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov 31. Avg 2018. u 09:00, Sala 6
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić 28. Avg 2018. u 11:00, Sala А1
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković 30. Avg 2018. u 13:00, Sala 6
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić 31. Avg 2018. u 11:00, Kabinet 5
61.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević 28. Avg 2018. u 11:00, Učionica 1
62.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković 30. Avg 2018. u 09:00, Učionica 1
63.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov 31. Avg 2018. u 11:00, Sala 6
64.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 24. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 27. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
66.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 27. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 24. Avg 2018. u 12:00, Sala 5
68.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 28. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
71.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 24. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
72.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 27. Avg 2018. u 09:00, Sala 5
73.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 27. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 24. Avg 2018. u 12:00, Sala 5
75.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 28. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala А2
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 29. Avg 2018. u 10:00, Sala 5
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić 27. Avg 2018. u 09:00, Sala 6
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić 31. Avg 2018. u 10:30, Učionica 1
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić 03. Sep 2018. u 10:00, Učionica 3