Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Raspored polaganja ispita za OKTOBAR 2017

Trogodišnji studijski program visoke škole 2015 Modul 1

RBRPREDMETISPITIVAČTERMINI
1.Osnovi ekonomijedr Renata Pindžo -
2.Osnovi ekonomijedr Vlastimir Vuković 15. Sep 2017. u 11:00, Učionica 1
3.Ekonomika turizmadr Renata Pindžo -
4.Ekonomika turizmadr Maja Ćosić 12. Sep 2017. u 09:00, Sala А1
5.Statistika u turizmumr Jasmina Leković 20. Sep 2017. u 09:00, Sala А3
6.Statistika u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2017. u 12:00, Sala 6
7.Turistička geografijadr Dario Šimičević 11. Sep 2017. u 09:00, Sala А3
8.Kulturno nasleđe i turizamdr Bojana Plemić 19. Sep 2017. u 09:00, Sala А3
9.Engleski jezik "A" 1dr Emilija Lipovšek 13. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
10.Engleski jezik "A" 1dr Milina Kosanović 13. Sep 2017. u 10:30, Sala 5
11.Engleski jezik "A" 1dr Smiljka Kesić 13. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
12.Nemački jezik "A" 1mr Maša Polillo 14. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
13.Nemački jezik "A" 1mr Ivana Stojanović 14. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
14.Francuski jezik "A" 1Jelena Milošević 14. Sep 2017. u 13:30, Sala А2
15.Ruski jezik "A" 1Natalija Radosavljević 14. Sep 2017. u 10:30, Sala А3
16.Engleski jezik "B" 1dr Emilija Lipovšek 13. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
17.Engleski jezik "B" 1dr Milina Kosanović 13. Sep 2017. u 10:30, Sala 5
18.Engleski jezik "B" 1dr Smiljka Kesić 13. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
19.Nemački jezik "B" 1mr Maša Polillo 14. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
20.Nemački jezik "B" 1mr Ivana Stojanović 14. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
21.Francuski jezik "B" 1Jelena Milošević 14. Sep 2017. u 13:30, Sala А2
22.Ruski jezik "B" 1Natalija Radosavljević 14. Sep 2017. u 10:30, Sala А3
23.Osnovi pravadr Zoran Radulović 14. Sep 2017. u 11:00, Sala А1
24.Sociologijadr Ivan Bulatović -
25.Sociologijadr Zoran Radulović 14. Sep 2017. u 11:00, Sala А1
26.Osnovi računarstvamr Miloš Nicić 18. Sep 2017. u 09:00, Učionica 3
27.Poslovanje turističkih agencijadr Jelisaveta Vučković -
28.Poslovanje turističkih agencijadr Branislav Rabotić 20. Sep 2017. u 10:00, Učionica 1
29.Osnovi menadžmentadr Vlastimir Vuković 15. Sep 2017. u 10:00, Učionica 1
30.Osnovi menadžmentadr Miroslava Petrevska 21. Sep 2017. u 11:00, Sala А1
31.Informatika u turizmumr Miloš Nicić 18. Sep 2017. u 09:00, Učionica 3
32.Poslovno pravodr Zoran Radulović 13. Sep 2017. u 11:00, Sala А3
33.Marketing u turizmudr Dario Šimičević 19. Sep 2017. u 10:00, Učionica 1
34.Marketing u turizmumr Milenko Đurić 19. Sep 2017. u 10:00, Sala А1
35.Marketing u turizmudr Violeta Tošić 20. Sep 2017. u 13:00, Sala 6
36.Računovodstvo u turizmudr Miroslava Petrevska 15. Sep 2017. u 11:00, Sala 5
37.Računovodstvo u turizmudr Mirjana Ilić 15. Sep 2017. u 11:00, Sala А1
38.Engleski jezik "A" 2dr Emilija Lipovšek 13. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
39.Engleski jezik "A" 2dr Milina Kosanović 13. Sep 2017. u 10:30, Sala 5
40.Engleski jezik "A" 2dr Smiljka Kesić 13. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
41.Nemački jezik "A" 2mr Maša Polillo 14. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
42.Nemački jezik "A" 2mr Ivana Stojanović 14. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
43.Francuski jezik "A" 2Jelena Milošević 14. Sep 2017. u 13:30, Sala А2
44.Ruski jezik "A" 2Natalija Radosavljević 14. Sep 2017. u 10:30, Sala А3
45.Engleski jezik "B" 2dr Emilija Lipovšek 13. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
46.Engleski jezik "B" 2dr Milina Kosanović 13. Sep 2017. u 10:30, Sala 5
47.Engleski jezik "B" 2dr Smiljka Kesić 13. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
48.Nemački jezik "B" 2mr Maša Polillo 14. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
49.Nemački jezik "B" 2mr Ivana Stojanović 14. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
50.Francuski jezik "B" 2Jelena Milošević 14. Sep 2017. u 13:30, Sala А2
51.Ruski jezik "B" 2Natalija Radosavljević 14. Sep 2017. u 10:30, Sala А3
52.Poslovno komuniciranjemr Milenko Đurić 11. Sep 2017. u 10:00, Učionica 2
53.Selektivni oblici turizmadr Branislav Rabotić 13. Sep 2017. u 10:00, Učionica 1
54.Selektivni oblici turizmadr Georgi Genov 21. Sep 2017. u 11:00, Sala А2
55.Životna sredina i održivi razvoj turizmadr Dario Šimičević 19. Sep 2017. u 10:00, Učionica 1
56.Preduzetništvodr Mirjana Ilić -
57.Poslovanje hotelskih preduzećadr Georgi Genov -
58.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Marija Najdić -
59.Upravljanje ljudskim resursima u turizmudr Jelisaveta Vučković -
60.Saobraćaj i turizamdr Nebojša Kolarić -
61.Menadžment turističke destinacijemr Jasmina Leković -
62.Menadžment turističke destinacijedr Georgi Genov -
63.Menadžment turističke destinacijedr Dario Šimičević -
64.Engleski jezik "A" 3dr Emilija Lipovšek 13. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
65.Engleski jezik "A" 3dr Milina Kosanović 13. Sep 2017. u 10:30, Sala 5
66.Engleski jezik "A" 3dr Smiljka Kesić 13. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
67.Nemački jezik "A" 3mr Maša Polillo 14. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
68.Nemački jezik "A" 3mr Ivana Stojanović 14. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
69.Francuski jezik "A" 3Jelena Milošević 14. Sep 2017. u 13:30, Sala А2
70.Ruski jezik "A" 3Natalija Radosavljević 14. Sep 2017. u 10:30, Sala А3
71.Engleski jezik "B" 3dr Emilija Lipovšek 13. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
72.Engleski jezik "B" 3dr Milina Kosanović 13. Sep 2017. u 10:30, Sala 5
73.Engleski jezik "B" 3dr Smiljka Kesić 13. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
74.Nemački jezik "B" 3mr Maša Polillo 14. Sep 2017. u 09:00, Sala 5
75.Nemački jezik "B" 3mr Ivana Stojanović 14. Sep 2017. u 12:00, Sala 5
76.Francuski jezik "B" 3Jelena Milošević 14. Sep 2017. u 13:30, Sala А2
77.Ruski jezik "B" 3Natalija Radosavljević 14. Sep 2017. u 10:30, Sala А3
78.Upravljanje kvalitetom u turizmudr Maja Ćosić -
79.Turističko vođenjedr Branislav Rabotić -
80.Elektronsko poslovanje u turizmumr Miloš Nicić -