Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Škola

Obrasci ispitnih prijava i uverenja

OVDE MOŽETE PREUZETI SLEDEĆE OBRASCE:

  1. ISPITNE PRIJAVE, koje nakon popunjavanja i prilaganja priznanice o izvršenoj uplati ubacujete u sandučiće, postupajući po obaveštenju za svaki ispitni rok.
  2. UVERENJA KOJIM SE POTVRÐUJE STATUS STUDENTA, koje popunjavate u dva primerka i uz indeks predajete na šalter studentske službe, radi overe.
  3. STUDENTI KOJI NISU U MOGUĆNOSTI da obrasce ispitnih prijava i uverenja PREUZMU SA SAJTA mogu ih dobiti BESPLATNO na šalteru studentske službe.
  4. U skriptarnici Visoke turističke škole KUPUJE se samo OBRAZAC CRVENE PRIJAVE, koju student nosi sa sobom i predaje nastavniku prilikom polaganja svakog ispita pojedinačno.