Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
EX-YU konkurs za grafiku

EX-YU konkurs za grafiku

Visoka turistička škola strukovnih studija i Galerija SKC (Studentski kulturni centar) Novi Beograd svake godine raspisuje konkurs za grafiku.

Konkurs je otvoren za sve likovne stvaraoce iz Republike Srbije, Republike Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore, Republike Srpske i Republike Bosne i Hercegovine.

Vizija i ideja su uspele.Posle Četvrtog uspešno završenog konkursa, učešća najpoznatijih grafičara, odziva umetnika iz svih Republika bivše SFRJ i Akademija u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Banja Luci i Zagrebu, dva veoma važna gostovanja u eminentnim Galerijama Republike Crne Gore i Republike Hrvatske, možemo da zaključimo da smo oformili novu kulturnu manifestaciju koja je prerasla u tradicionalnu.

Principi koji su EX-YU konkurs za grafiku izdvojili kao poseban i značajan kulturni događaj:

DOSADAŠNJI KONKURSI

SPONZORI KONKURSA ZA GRAFIKU