Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Vanredni ispitni rok 2019

OBAVEŠTENJE
ZA VANREDNI ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2018/19. godine
koji će se održati od 20.05.2019. do 25.05.2019. godine

 1. PRAVO NA POLAGANJE ISPITA Pravo polaganja ispita u vanrednom roku imaju studenti svih godina osnovnih studija, koji su prvi put u školskoj 2018/19 upisali odgovarajuću godinu studija.
 2. Ispiti koji se mogu polagati u vanrednom roku po godinama studija su:
  • I godina: Turistička geografija, Osnovi ekonomije, Statistika u turizmu, Osnovi prava
  • II godina: Selektivni oblici turizma, Poslovno komuniciranje, Informatika u turizmu, Osnovi menadžmenta, Poslovanje turističkih agencija
  • III godina: Upravljanje kvalitetom u turizmu, Upravljanje rizicima i resursima u turizmu, Saobraćaj i turizam, Medijske komunikacije, Poslovanje hotelskih preduzeća, Turistički proizvod i razvoj destinacije, Upravljanje ljudskim resursima u turizmu, Poslovni turizam, Ustavno – pravno uređenje Republike Srbije.
 3. BESPLATNA PRIJAVA ISPITA obaviće se od 13. maja do 14. maja 2019. godine od 10 do 13 časova, u studentskoj službi.
 4. ZAPISNICI O POLAGANJU ISPITA biće oglašeni 15. maja 2019. godine posle 1500 časova na SAJTU ŠKOLE.
 5. ULAGANJE PRIMEDBI NA ZAPISNIKE, NAKNADNA PRIJAVA (po ceni od 1.500,00) I PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 16. maja 2019. godine od 900 do 1100 časova u studentskoj službi.
 6. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
 7. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
 8. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
 9. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Molimo studente da se putem sajta i oglasnih tabli informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili.

UPRAVA ŠKOLE

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE U OVOM ROKU SU UNETE.
Prijave studenata koji nisu izmirili sve obaveze vezane za školarinu, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA