Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Junski predrok 2019

OBAVEŠTENJE
ZA JUNSKI ISPITNI PREDROK
ŠKOLSKE 2018/19. godine
koji će se održati od 10.05.2019. do 15.05.2019. godine

  1. PRAVO NA POLAGANJE ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM PREDROKU IMAJU SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA, ispunili obaveze vezane za školarinu i koji OBAVLJAJU PRAKSU U INOSTRANSTVU TOKOM JUNSKOG ISPITNOG ROKA ili IMAJU PROSEČNU OCENU IZNAD 8.00.
  2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1000,00 dinara za sve studente) obaviće se od 6. maja do 7. maja 2019. godine od 10 do 13 časova, u studentskoj službi za studente kojima je odobrena molba za polaganje u predroku (o čemu se mogu informisati u studentskoj službi).
  3. ZAPISNICI O POLAGANJU ISPITA biće oglašeni 8. maja 2019. godine posle 1500 časova na SAJTU ŠKOLE.
  4. ULAGANJE PRIMEDBI NA ZAPISNIKE I PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 9. maja 2019. godine od 900 do 1100 časova u studentskoj službi.
  5. Studentima koji su u APRILSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U JUNSKOM ISPITNOM PREDROKU, a u ispitnoj prijavi studenti POSEBNO NAZNAČAVAJU da polažu usmeni deo ispita, s tim što navode ime nastavnika kod koga su pismeni deo ispita položili u prethodnom ispitnom roku.
  6. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
  7. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
  8. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
  9. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

STUDENTI koji prijave ispite u JUNSKOM ispitnom predroku NEMAJU PRAVO PRIJAVE ili POLAGANJA ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU.

Molimo studente da se putem sajta i oglasnih tabli informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili.

UPRAVA ŠKOLE

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE U OVOM ROKU SU UNETE.
Prijave studenata koji nisu izmirili sve obaveze vezane za školarinu, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA