Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Termini za kolokvijume na SPECIJALISTIČKIM studijama
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2018 / 19
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Ispitni rok
Ispitni rok Termini On-line prijava

Maj 2017

OBAVEŠTENJE
ZA MAJSKI ISPITNI PREDROK
ŠKOLSKE 2016/17. godine
koji će se održati od 03.05.2017. do 08.05.2017. godine

  1. PRAVO NA POLAGANJE ISPITA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU IMAJU SVI STUDENTI koji su OVERILI ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA, ispunili obaveze vezane za školarinu i koji OBAVLJAJU PRAKSU U INOSTRANSTVU TOKOM JUNSKOG ISPITNOG ROKA.
  2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 500,00 dinara za sve studente) obaviće se od 26. aprila do 27. aprila 2017. godine od 10 do 13 časova, u studentskoj službi za studente kojima je odobrena molba za polaganje u predroku (o čemu se mogu informisati u studentskoj službi).
  3. ZAPISNICI O POLAGANJU ISPITA biće oglašeni 27. aprila 2017. godine posle 1500 časova na SAJTU ŠKOLE.
  4. ULAGANJE PRIMEDBI NA ZAPISNIKE I PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 28. aprila 2017. godine od 900 do 1100 časova u studentskoj službi.
  5. Studentima koji su u APRILSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U MAJSKOM ISPITNOM PREDROKU, a u ispitnoj prijavi studenti POSEBNO NAZNAČAVAJU da polažu usmeni deo ispita, s tim što navode ime nastavnika kod koga su pismeni deo ispita položili u prethodnom ispitnom roku.
  6. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks ili važeću ličnu kartu i prijavu.
  7. Studenti su dužni da čuvaju jedan primerak priznanice o izvršenoj uplati.
  8. STUDENTI ČIJA SE IMENA NE NALAZE U ZAPISNIKU NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
  9. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

STUDENTI koji prijave ispite u MAJSKOM ispitnom predroku NEMAJU PRAVO PRIJAVE ili POLAGANJA ispita u JUNSKOM ISPITNOM ROKU.

Molimo studente da se putem sajta i oglasnih tabli informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili.

Svi studenti (osim diplomiranih studenata upisanih na III godinu u školskoj 2016/17) plaćaju prijavu ispita i ispite prijavljuju sa zbirnom prijavom i uplatnicom lično kod referenta Aleksandra Radosavljevića u studentskoj službi.

UPRAVA ŠKOLE

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE U OVOM ROKU SU UNETE.
Prijave studenata koji nisu izmirili sve obaveze vezane za školarinu, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA