Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
 
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Raspored nastave - Upravljanje
Raspored nastave - Menadžment
Predmeti
Uslovi upisa
Upis 2017 / 18
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Upis stranih državljana
Dokumenta za upis
Upis diplomiranih studenata Škole
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Ispitni rok
Ispitni rok Termini

Decembar 2016

OBAVEŠTENJE
ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK
ŠKOLSKE 2016/2017. godine
koji će se održati od 28.11.2016. – 04.12.2016. godine

  1. Pravo na polaganje ispita u DECEMBARSKOM ispitnom roku imaju APSOLVENTI i STUDENTI PRODUŽENE GODINE.
  2. PRIJAVA ISPITA (po ceni od 500,00 dinara) obaviće se od 14.11. do 15.11.2016. godine, ubacivanjem prijave u sanduče ili preko sistema INDEKS (za studente na budžetu).
  3. ZAPISNICI o polaganju ispita biće oglašeni 16.11.2016. god. posle 15.00 časova, na SAJTU ŠKOLE.
  4. ULAGANJE PRIMEDBI na zapisnike, NAKNADNA PRIJAVA ISPITA (po ceni od 1.300,00 dinara) i PROMENA ISPITIVAČA (po ceni od 2.000,00 dinara) mogu se obaviti 17. i 18. novembra 2016. godine, od 1000 do 1300 časova, u studentskoj službi
  5. STUDENTIMA KOJI SU u NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU POLOŽILI PISMENI DEO ISPITA iz određenog predmeta, TAJ DEO ISPITA SE PRIZNAJE I U DECEMBARSKOM ISPITNOM ROKU a u ispitnoj prijavi studenti POSEBNO NAZNAČAVAJU da polažu usmeni deo ispita, s tim što navode ime nastavnika kod koga su pismeni deo ispita položili u prethodnom ispitnom roku.
  6. Studenti prilikom polaganja ispita pri sebi treba da imaju indeks, prijavu i ličnu kartu.
  7. Studenti su dužni da ČUVAJU JEDAN PRIMERAK PRIZNANICE o izvršenoj uplati.
  8. Studenti čija se imena ne nalaze u zapisniku NEMAJU PRAVO NA POLAGANJE ISPITA.
  9. KONAČAN RASPORED ISPITA biće objavljen 21. novembra 2016. godine, na sajtu Škole.
  10. STUDENT JE DUŽAN DA NA ISPIT DONESE JEDAN PRIMERAK PRIJAVE. Molimo studente da obezbede ispitne prijave nekoliko dana ranije. STUDENTU BEZ PRIJAVE NEĆE BITI DOZVOLJENO POLAGANJE ISPITA.

Molimo studente da se putem sajta i oglasnih tabli informišu o TAČNOM TERMINU POLAGANJA ISPITA iz svakog predmeta koji su prijavili. U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, moguće je POLAGANJE POJEDINIH ISPITA PO GRUPAMA, o čemu će studenti biti obavešteni pre početka ispitnog roka.

UPRAVA ŠKOLE

Termini i spiskovi

SVE ISPRAVNE PRIJAVE ZA ISPITE U OVOM ROKU SU UNETE.
Prijave studenata koji nisu izmirili sve obaveze vezane za školarinu, nisu unete.

OKVIRNI TERMINI ZA ISPITE I SPISKOVI
Molimo studente da se redovno informišu o terminima ispita zbog mogućih izmena.
Škola zadržava pravo izmena u terminima i ispitnim spiskovima, zavisno od broja prijavljenih kandidata.

PREGLED SPISKOVA