VEST

Viša turistička škola, Beograd

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ ENGLESKOG JEZIKA
održanog 8. marta 2007.
A2

1. Belošević Miladin424/04
2. Đapa Jadranka218/03
3. Dojčinović Maja360/01
4. Mandić Marija144/04
5. Marić Katarina259/03
6. Miloradović Vojislav249/03
7. Poleksić Danijela1048/97
8. Šarčević Marijana150/04
9. Veselinović Dragana95/04

A1

1. Stojkov Brankica158/05

B1

1. Jajić Vera8171/77
2. Udovičić Dijana97/95

Usmeni deo ispita održaće se u sredu, 14. marta 2007. sa početkom u 12 časova u učionici broj 2, ulaz V.
PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga