VEST

Viša turistička škola, Beograd

SPISAK STUDENATA IZ NIŠA KOJI SU 24. FEBRUARA 2007. POLOŽILI KOLOKVIJUM IZ ENGLESKOG JEZIKA

R.br.IndeksPrezime i imeOcena
1.681/06Cvetković Emina 6
2.680/06Kabadajić Jovana 6
3.683/06Lacmanović Irina 6
4.552/06Mazić Milena 8
5.679/06Mitić Milena 7
6.678/06Mladenović Sanja 6
7.686/06Nedeljković Nataša 6
8.676/06Pešić Jovana 6
9.558/06Popović Aleksandra 10
10.557/06Stefanović Snežana 7
11.565/06Stojanović Anita 6
12.555/06Todorović Dragana 8

PREDMETNI NASTAVNIK
Višnja Caga